W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zmieniamy naszą Politykę Prywatności i Regulamin Portalu.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj:

Zamknij okno [x]

Zamknij okno  X

Reklama

Radio Weekend

Słuchaj on-line:

Słuchaj Radia Weekend

Teraz Gramy (graliśmy wcześniej):

.

.

Na antenie:

.

.

Napisz do nas:

Reklama

Elektronarzędzia
  • czwartek, 26 lutego 2015 16:26

Rozmowy w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 235 Korne – Chojnice

W dniu 19.02 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach odbyły się konsultacje społeczne dotyczące „Rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 235 Korne – Chojnice”. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta Chojnice Arseniusz Finster, pracownicy Urzędu Miejskiego – Jacek Domozych, Waldemar Gregus, Tomasz Kamiński, Leszek Nitka, Jarosław Rekowski, pracownicy Biura Projektów Highway, przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich Krzysztof Prymaka oraz przedstawiciel Politechniki Gdańskiej Artur Ryś.

Rozmowy w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 235 Korne &ndash Chojnice

fot. UM Chojnice

W dniu 19.02 w Urzędzie Miejskim w Chojnicach odbyły się konsultacje społeczne dotyczące „Rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 235 Korne – Chojnice”. W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Miasta Chojnice Arseniusz Finster, pracownicy Urzędu Miejskiego – Jacek Domozych, Waldemar Gregus, Tomasz Kamiński, Leszek Nitka, Jarosław Rekowski, pracownicy Biura Projektów Highway, przedstawiciel Zarządu Dróg Wojewódzkich Krzysztof Prymaka oraz przedstawiciel Politechniki Gdańskiej Artur Ryś.
Podczas spotkania projektanci przedstawili rozwiązania dla przebudowy drogi od granic miasta do skrzyżowania z ulicą Gdańską. Swoje spostrzeżenia wyrazili także pracownicy Urzędu Miejskiego. Były one następujące:

- skrzyżowanie z ul. Igielską – utworzenie lewoskrętu, obustronnych azyli dla pieszych z wprowadzeniem ruchu rowerowego w ul. Igielską; zaprojektowanie odwodnienia skrzyżowania;

- skrzyżowanie z ul. Morską – utworzenie azyli dla pieszych, lewoskrętu do cmentarza i w ul. Morską, prawoskrętu do stacji paliw do ul. Marynarki; istniejący pas dla skrętu w prawo z zatoką rozdzielić osobno na zatokę i pas wyłączenia w prawo w ul. Marynarki;

- zjazd do marketu „Biedronka” – przewidzieć lewoskręt i azyl z przejściem dla pieszych;

- skrzyżowanie z ul. Bałtycką – rozważyć skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną, azyle dla pieszych, uwaga: przewidzieć skrzyżowanie czterowylotowe; wariant II – rozważyć możliwość budowy ronda w pracach projektowych,  przewidzieć perspektywę połączenia z ul. Tucholską;

- skrzyżowanie z ul. Książąt Pomorskich – doświetlenie przejścia dla pieszych w azylu, ew. wprowadzenie sygnalizacji świetlnej;

- skrzyżowanie z Obrońców Chojnic, Młodzieżową – rozważyć wydzielenie dla każdej relacji skrętnej osobnego pasa ruchu dla wszystkich wlotów skrzyżowania, wprowadzenie sygnalizacji świetlnej skoordynowanej z pozostałymi skrzyżowaniami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 235 na terenie miasta Chojnice uwzględniające duże natężenie ruchu, wariant II – skrzyżowanie typu rondo;

- skrzyżowanie z ul. Wicka Rogali – bez uwag;

- odcinek drogi pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Wicka Rogali a ul. Gdańską – przewidzieć przejazd dla rowerów przy istniejącym przejściu dla pieszych;

- skrzyżowanie z ul. Gdańską – rozważyć możliwość objęcia opracowaniem przekształceniu skrzyżowania z ul. Gdańską, ew. skoordynować z sygnalizacją świetlną na pozostałych skrzyżowaniach ul. Kościerskiej.

Uwagi ogólne:

- utworzyć przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe przy wszystkich skrzyżowaniach;

- poprawić bezpieczeństwo na wszystkich przejściach dla pieszych poprzez odpowiednie oświetlenie;

- zmienić konstrukcję nawierzchni ścieżek rowerowych na kostkę bezfazową lub asfaltobeton;

- rozważyć możliwość utworzenia dwukierunkowych ścieżek rowerowych;

- ważyć zlikwidowanie różnicy poziomów między ścieżkami rowerowymi a chodnikami;

- dostosować projekt do obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnice uchwalonego Uchwałą Nr XLI/448/14 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 10 marca 2014 r. oraz obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 1) terenu pod zabudowę produkcyjno - usługowo - mieszkalną w rejonie ulic Kościerskiej i Igielskiej w Chojnicach uchwalonego uchwałą Nr XXXVIII/453/10 z dnia 26 kwietnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 85 poz. 1540 z dnia 15 czerwca 2010 r.), 2) terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ulicami Igielską, Ceynowy i Gdańską w Chojnicach uchwalonego uchwałą Nr VI/75/11 z dnia 22 kwietnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 54 poz. 1254 z dnia 12 maja 2011 r.). Ponadto należy podkreślić, iż w nawiązaniu do ww. dokumentów planistycznych, pismem PP. 6724.10.2014 z dnia 25 lipca 2014 r. Burmistrz Miasta Chojnice wystąpił do Marszałka Województwa Pomorskiego z wnioskiem o uwzględnienie w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa planowanej przez miasto budowy ulicy 07.Kd.Z, która ma połączyć obecną drogę wojewódzką nr 235 z dawną drogą krajową nr 22 (obecnie drogą gminną nr 236040G). Umożliwi to w przyszłości dokonanie zmiany przebiegu drogi wojewódzkiej nr 235 i jej połączenie z drogą krajową nr 22 na wschodnim odcinku Obwodnicy Chojnic. Powyższe przedsięwzięcie drogowe będzie jednym z elementów ramy komunikacyjnej miasta Chojnice, co ostatecznie rozwiąże zarówno jego problemy komunikacyjne (przeciążenie układu drogowego wewnątrzmiejskiego) jaki i środowiskowe (emisja spalin oraz hałas komunikacyjny).

Najbardziej dyskusyjnym tematem podczas spotkania było skrzyżowanie ulicy Obrońców Chojnic z Młodzieżową. Jest to miejsce, w którym średnio cztery razy w roku dochodzi do potrąceń. Zdaniem mieszkańców, a także burmistrza najlepszym rozwiązaniem byłoby utworzenie w tym miejscu ronda. Nieco innego zdania był Krzysztof Prymaka z ZDW. Jak powiedział, skrzyżowanie to zlokalizowane jest w pobliżu obiektów licznie odwiedzanych przez mieszkańców, m.in. szkoły, targowiska miejskiego i marketu Kaufland. Oznacza to, że częste przechodzenie pieszych przez ulicę może spowodować na rondzie korki jeszcze większe niż te dotychczas. W związku z tym, zanim podjęta zostanie ostateczna decyzja o rodzaju skrzyżowania, przeprowadzone zostaną badania sprawdzające natężenie ruchu pieszego i samochodowego. Ponadto projektanci uwzględnią w swoich pracach wszystkie zgłoszone przez pracowników ratusza uwagi.

Planowany termin rozpoczęcia przebudowy drogi wojewódzkiej nr 235 to IV kwartał roku 2016.

Wszelkie materiały (w szczególności informacje lokalne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Radia Weekend FM/portalu weekendfm.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.
  • piątek, 1 grudnia 2023 9:15

Artykuł sponsorowany

Fury vs Usyk - kiedy, gdzie i kto faworytem?

"Opowiem Ci historię"

"Weekend w lesie"

"Weekend na polu"

Sport:

Reklama

Reklama

Polska i Świat:

Copyright © 2001-2023 Radio Weekend, PETRUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu - polityki prywatności - polityki plików cookies
Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności. zamknij