W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zmieniamy naszą Politykę Prywatności i Regulamin Portalu.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj:

Zamknij okno
Zamknij okno  X

Radio Weekend

Słuchaj on-line:

Słuchaj Radia Weekend

Teraz Gramy (graliśmy wcześniej):

.

.

Na antenie:

.

.

Napisz do nas:

  • czwartek, 30 listopada 2023 9:51

Chojnice

Podatek od nieruchomości w gminie Czersk wyższy o 12 procent. Samorząd przedłuża ulgi za ekologiczne ogrzewanie

Podatek od nieruchomości w gminie Czersk wyższy o 12 procent. Samorząd przedłuża ulgi za ekologiczne ogrzewanie

Średnio o 12 procent będzie wyższy podatek od nieruchomości w gminie Czersk. Na takie stawki zgodzili się czerscy radni. Burmistrz Czerska w obszernym sprawozdaniu przedstawiał, że samorząd na tle ościennych gmin nie ma mocno wyśrubowanych podatków, a wzrosty są spowodowane inflacją.

- Przyjęliśmy parę lat temu taką zasadę, że nadążamy za inflacją, nie zamrażamy tych stawek, bo po pierwsze nie możemy sobie na to pozwolić ze względu na wydatki, które gmina ponosi. Z drugiej strony, żeby nie zostać za bardzo z tyłu i później nie doszło do sytuacji takiego szokowego, skokowego wzrostu. Przez kilka lat nie było z tym problemu bo inflacja była niewielka i te wzrosty były też niewielkie, natomiast drugi rok z rzędu mamy sytuację, gdzie inflacja jest dwucyfrowa.

Przemysław Biesek-Talewski

Mówił burmistrz Czerska Przemysław Biesek-Talewski.

Z kolei opozycja wytknęła burmistrzowi, że przy niskiej inflacji podatki były podnoszone na podobnym poziomie, jak w tym roku.

Nie spodobało im się również to, że kluby opozycyjne miały zostać pominięte w dyskusji o wysokości opłat.

- Mi panie burmistrzu zabrakło w tym roku, zresztą w poprzednich latach też, prawdziwej dyskusji. Jak jesteśmy traktowani, te nasze dwa kluby. Pytałem panią przewodniczącą klubu "Blisko Naszych Spraw", nikt nie dostał informacji, ile tak naprawdę te podatki będą podnoszone w tym roku. Dowiedziałem się tak naprawdę z Radia Weekend, jaka będzie skala podwyżek, bo chyba tam po raz pierwszy się ukazały te informacje. To jest przykre.

Daniel Szpręga

Mówił opozycyjny radny Daniel Szpręga.

Radni zgodzili się na propozycję stawek przedstawioną przez burmistrza. Podobnie, jak w poprzednich latach, uchwalono również ulgę za budynki ogrzewane w sposób ekologiczny. Także o 12 procent podniesiono podatek od środków transportowych.

Zestawienie stawek podatków w gminie Czersk ( w nawiasie stawka tegoroczna)

1) 0,55 zł (było 0,49 zł) - od budynków mieszkalnych lub ich części, w których, z zastrzeżeniem pkt 2, ciepło dostarczane do instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej jest wytwarzane wyłącznie z wykorzystaniem:

a) kolektorów słonecznych, b) pomp ciepła, c) kotłów i pieców przystosowanych do spalania następujących rodzajów paliw: paliwo gazowe, gaz płynny LPG, lekki olej opałowy,

d) kotłów zgazowujących drewno oraz biomasę drzewną, e) kotłów z palnikiem przystosowanym do spalania pelletu, f) urządzeń wykorzystujących do produkcji ciepła energię elektryczną, g) sieci ciepłowniczej, w której energia cieplna produkowana jest z wykorzystaniem urządzeń wymienionych w lit. a - f,

2) stawkę, o której mowa w pkt 1 stosuje się również do budynków lub ich części, w których następuje okazjonalne spalanie biomasy stałej w celach rekreacyjnych w kominkach, pod warunkiem, że eksploatacja urządzenia nie powoduje uciążliwości, w tym zadymienia, na terenach sąsiadujących,

3) 0,84 zł (było 0,75 zł) - od pozostałych budynków mieszkalnych lub ich części,

4) 24,46 zł (było 21,84 zł) - od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w których ciepło dostarczane do instalacji grzewczej i instalacji ciepłej wody użytkowej jest wytwarzane wyłącznie z wykorzystaniem:

a) kolektorów słonecznych, b) pomp ciepła, c) kotłów i pieców przystosowanych do spalania następujących rodzajów paliw: paliwo gazowe, gaz płynny LPG, lekki olej opałowy, d) kotłów zgazowujących drewno oraz biomasę drzewną, e) kotłów z palnikiem przystosowanym do spalania pelletu, f) urządzeń wykorzystujących do produkcji ciepła energię elektryczną, g) sieci ciepłowniczej, w której energia cieplna produkowana jest z wykorzystaniem urządzeń wymienionych w lit. a - f,

5) 25,32 zł (było 22,61 zł)- od pozostałych budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,

6) 11,54 zł (było 10.30 zł) - od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,

7) 6,57 zł (było 5,87 zł)- od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń,

8) 10,87zł (było 9,71 zł) - od budynków letniskowych,

9) 8,52 zł (było 7,61 zł) - od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Ustala się wysokość stawek podatku od nieruchomości w stosunku rocznym:

1) 1,04 zł (było 0,93 zł) od 1 m? powierzchni - od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,

2) 6,48 zł (było 5, 79 zł) od 1 ha powierzchni - od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych,

3) 0,66 zł (było 0,59 zł) od 1 m? powierzchni - od gruntów rekreacyjno-wypoczynkowych,

4) 0,42 zł (było 0,38 zł)od 1 m? powierzchni - od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego,

5) 4,27 zł (było 3,81 zł) od 1 m? powierzchni - od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. - Dz. U. z 2021 r., poz. 485 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego


Podatek od nieruchomości w gminie Czersk wyższy o 12 procent. Samorząd przedłuża ulgi za ekologiczne ogrzewanie
Wszelkie materiały (w szczególności informacje lokalne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Radia Weekend FM/portalu weekendfm.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.

Podcasty Weekend FM

Kafelek audycji: Opowiem Ci historię
Kafelek audycji: Twoje zdrowie
Kafelek audycji: Weekend w lesie
Kafelek audycji: Sportowy Weekend w Weekend FM
Kafelek audycji: Weekend w ogrodzie

Sport:

Ostatnio dodane artykuły:

Copyright © 2001-2024 Radio Weekend, PETRUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu - polityki prywatności - polityki plików cookies
Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności. zamknij