W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zmieniamy naszą Politykę Prywatności i Regulamin Portalu.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj:

Zamknij okno [x]

Zamknij okno  X

Reklama

Radio Weekend

Słuchaj on-line:

Słuchaj Radia Weekend

Teraz Gramy (graliśmy wcześniej):

.

.

Na antenie:

.

.

Napisz do nas:

Reklama

Internet Chojnice

Reklama

Brama Pomorza - galeria Chojnice

Reklama

Firma Usługowo-Handlowo-Produkcyjna GREKO
  • czwartek, 16 lipca 2020 10:45

Człuchów:

Powiat człuchowski nie dostanie pieniędzy na pokrycie zadłużenia szpitala od gmin Koczała i Rzeczenica

Jest odmowna decyzja radnych.

Powiat człuchowski nie dostanie pieniędzy na pokrycie zadłużenia szpitala od gmin Koczała i Rzeczenica

Szpital w Człuchowie. fot. Wojciech Piepiorka

Są pierwsze reakcje gmin na wniosek Zarządu Powiatu Człuchowskiego o wsparcie finansowe szpitala w Człuchowie. I są to reakcje odmowne. Rada Gminy Rzeczenica sprzeciwiła się przekazaniu 200 tys. zł, a właśnie takiej dotacji celowej władze powiatu oczekiwały od tego samorządu. Decyzja w tej sprawie była jednomyślna:

Rada gminy na wspólnym posiedzeniu komisji podjęła opinię negatywną co do sponsorowana, czy też przekazania 200 tys. zł szpitalowi w Człuchowie. Uważamy, że gmina nie może przekazywać środków na pokrycie zadłużenia szpitala z 2019 roku.

Krzysztof Szadziewicz

Mówi Weekend FM przewodniczący Rady Gminy Rzeczenica Krzysztof Szadziewicz.

Podobnie było w przypadku Rady Gminy Koczała. Podczas ostatniej sesji radni przyjęli 13 głosami za i przy jednym wstrzymującym oświadczenie, z którego wynika, że gmina nie przekaże 200 tys. zł. I to nie tylko dlatego, że samorządu nie stać na taki wydatek. ´Prośba o pokrycie przez gminy części zadłużenia szpitala jest (...) niestosowna i (...) sprowadza rolę lokalnych samorządów do pokrywania zobowiązań, na których powstanie same nie miały wpływu´ - czytamy w oświadczeniu.  

OŚWIADCZENIE NR XVII/1/2020
RADY GMINY KOCZAŁA

z dnia 2 lipca 2020 r.

Na podstawie § 31 ust. 3 pkt 2 Statutu Gminy Koczała przyjętego uchwałą Nr XXXVI/231/2018 z dnia 13 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 3898) Rada Gminy Koczała przyjmuje oświadczenie o następującej treści:

Rada Gminy Koczała rozpatrując pismo Zarządu Powiatu Człuchowskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. (wpłynęło 4 czerwca 2020 r.) zawierające prośbę o podjęcie uchwały w kwestii udzielenia jednorazowej pomocy finansowej na rzecz działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Człuchowie za 2019 rok w kwocie 200.000 zł na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na realizację przez Powiat Człuchowski pokrycia ujemnego wyniku finansowego tej placówki za 2019 rok uznaje za szczególnie ważne w zaistniałej sytuacji przeanalizowanie wielu kwestii związanych z dotychczasowym, obecnym i przyszłym funkcjonowaniem człuchowskiej lecznicy.

Analiza wydarzeń mających miejsce w ostatnich miesiącach jednoznacznie pokazuje, że nie może być zgody na działania, które całkowicie pomijają konsultacje z mieszkańcami powiatu oraz organami samorządowymi, do których kieruje się wnioski o udzielenie pomocy finansowej: wykonawczymi - wójtami i burmistrzami oraz stanowiącymi - radami gmin i miejskimi. Podjęcie decyzji przez Zarząd Powiatu Człuchowskiego o konsolidacji usług medycznych, która jest rozumiana jako likwidacja oddziałów szpitalnych, marginalizacja roli człuchowskiej lecznicy oraz zmuszanie mieszkańców do korzystania z oddziałów szpitala w Chojnicach odbyło się z pominięciem jakichkolwiek form konsultacji - zwłaszcza z samorządami, od których obecnie oczekuje się przeznaczenia znacznych środków finansowych na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitala powstałego w 2019 roku. Z wielkim niepokojem samorządy powiatu obserwowały sytuację, w której Rada Powiatu Człuchowskiego bez konsultacji z organami wykonawczymi odpowiedzialnymi za wykonanie budżetów poszczególnych gmin oraz bez uprzedniego podjęcia stosownych uchwał przez organy stanowiące, wpisała do budżetu Powiatu Człuchowskiego konkretne kwoty pomocy, które miały przekazać gminy. Działanie takie jest tym bardziej dziwne, że następnie zwrócono się bezpośrednio do organów stanowiących gmin o podejmowanie decyzji, które nie wpłyną na ratowanie lecznicy w takiej formie, w jakiej funkcjonowała dotychczas, ponieważ podjęto już decyzję o jej reorganizacji - konsolidacji usług medycznych.

Rada Gminy Koczała stanowczo sprzeciwia się działaniom Zarządu Powiatu Człuchowskiego i zauważa, że informacje zawarte w ww. piśmie nie obrazują w wyczerpujący sposób sytuacji człuchowskiego szpitala i nie zawierają planów poprawy jego sytuacji. Przywołane przez Zarząd Powiatu Człuchowskiego stwierdzenie, jakoby Powiat Człuchowski był tylko organem założycielskim i właścicielem budynku szpitala jest trudne do przyjęcia, ponieważ mimo że Powiat Człuchowski nie ma bezpośredniego wpływu na wysokość kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia i niedostateczne wycenienie świadczeń, to zarządza człuchowską lecznicą i ma wpływ na szereg kwestii określających sposób jej funkcjonowania. Przez ostatnie lata Powiat Człuchowski miał bowiem wpływ zarówno na dobór kadry zarządzającej lecznicą, rozwój kadry medycznej, wachlarz usług dodatkowych i wiele kwestii, które wpływały na sposób funkcjonowania szpitala. Mimo pogłębiającego się kryzysu lecznicy i braku wyraźnej reakcji jej dyrekcji przez ostatnie lata nie podjęto działań naprawczych, nie wypracowano alternatywnych modeli funkcjonowania lecznicy. Podejmując decyzję o konsolidacji usług medycznych Rada Powiatu Człuchowskiego przekreśliła szansę na wypracowanie rozwiązania, które pozwoliłoby na zapewnienie usług ratujących życie mieszkańców powiatu i nieskazywanie ich na konieczność korzystania z ośrodków oddalonych od miasta powiatowego. Działania te powodują brak pewności, że gospodarka finansowa szpitala opiera się na zasadach celowości i gospodarności.

Zaznaczyć należy, że rolą samorządu terytorialnego jest służenie mieszkańcom, bo to oni dają mandat do podejmowania rozstrzygnięć i decydują, kto będzie ich reprezentować. Powinnością i obowiązkiem organów samorządu jest więc konsultowanie z mieszkańcami decyzji, które wpływają na ich życie i zdrowie. W tym świetle stwierdzić można, że Zarząd Powiatu Człuchowskiego nie konsultując tak ważnych decyzji, jakimi są Id: 56801463-CE6A-46F8-9D45-B13F018BE126. Podpisany Strona 1 przekształcenia formy i zakres funkcjonowania szpitala powiatowego, naruszył najbardziej fundamentalną zasadę służby samorządowej. Wystosowana równocześnie prośba o pokrycie przez gminy części zadłużenia szpitala jest w tym świetle niestosowna i podkreśla się, że w ocenie Rady Gminy Koczała sprowadza rolę lokalnych samorządów do pokrywania zobowiązań, na których powstanie same nie miały wpływu.

Rada Gminy Koczała nie kwestionuje konieczności ratowania człuchowskiego szpitala i szukania alternatywnych rozwiązań wyjścia z sytuacji kryzysowej, jednak w opisanym kontekście oraz biorąc pod uwagę ogół zadań gminy i przedstawioną przez Wójta Gminy Koczała jej sytuację finansową, nie może podjąć decyzji o udzieleniu wsparcia finansowego Powiatowi Człuchowskiemu na pokrycie ujemnego wyniku finansowego tej placówki za 2019 rok. Ewentualna pomoc powinna być efektem wspólnej, pogłębionej analizy sytuacji szpitala i przedstawienia konsekwentnego programu naprawczego - nie może sprowadzać się do pokrycia zobowiązań, których geneza nie została lokalnym samorządom udostępniona ani wyjaśniona. Brak jest możliwości angażowania jakichkolwiek wielkości środków pochodzących z budżetu Gminy Koczała bez oceny skutków finansowych dla jego stabilności, zgodności z wymogami ustawy o finansach publicznych, zwłaszcza przy braku możliwości oceny wnikliwych analiz, podstaw i zasadności podejmowanych w przeszłości decyzji w przedmiotowej sprawie oraz nie będąc partnerem tych działań.

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Kamil Reszke
 


Powiat człuchowski nie dostanie pieniędzy na pokrycie zadłużenia szpitala od gmin Koczała i Rzeczenica
Wszelkie materiały (w szczególności informacje lokalne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Radia Weekend FM/portalu weekendfm.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.

Komentarze do artykułu

  • galeria: 11
  • poniedziałek, 3 sierpnia 2020 14:39

Gmina Człuchów: Lato inne niż wszystkie. Z Weekend FM

"Zdecydowaliśmy, że w tym roku dożynek gminnych nie będzie." Odwiedzamy gminę Człuchów

Sport:

Reklama

Reklama

Polska i Świat:

Copyright © 2001-2020 Radio Weekend, PETRUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu - polityki prywatności - polityki plików cookies
Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności. zamknij