W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) zmieniamy naszą Politykę Prywatności i Regulamin Portalu.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj:

Zamknij okno [x]

Zamknij okno  X

Reklama

Radio Weekend

Słuchaj on-line:

Słuchaj Radia Weekend

Teraz Gramy (graliśmy wcześniej):

.

.

Na antenie:

.

.

Napisz do nas:

Reklama

Internet Chojnice
  • czwartek, 17 września 2020 16:15

Bytów:

Powiat bytowski w "czerwonej strefie" koronawirusa

Powiat bytowski od najbliższej soboty (19.09.) znajdzie się w strefie czerwonej koronawirusa - podało dziś (17.09.) Ministerstwo Zdrowia.

Powiat bytowski w czerwonej strefie koronawirusa

fot. Ministerstwo Zdrowia

Trzy powiaty w strefie czerwonej i osiem w strefie żółtej. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło listę miejsc objętych dodatkowymi obostrzeniami. Czerwone na mapie są powiaty: bytowski, kluczborski i milicki. 

W ubiegłym tygodniu było tych powiatów tylko trzy, i to w kategorii żółtej. W tej chwili mamy tych powiatów już 11. Więc ciągle apelujemy o to, abyśmy przestrzegali obowiązku noszenia maseczek tam, gdzie jest taki rygor, także dystansu i oczywiście środków dezynfekujących. 

Waldemar Kraska

Mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. 

- To oznacza ograniczenia dla mieszkańców powiatu bytowskiego - mówi starosta bytowski Leszek Waszkiewicz:

Dowiedziałem (się) z konferencji, bo nie mieliśmy żadnych sygnałów. Prędzej mogliśmy się domyślać, że z tą gwałtowną liczbą będziemy. W tej chwili przygotowujemy komunikaty, z czym to będzie się dla mieszkańców wiązało. No bo wchodzi to od soboty, no z ograniczeniami. M.in. no ograniczenia liczby miejsc w kinach, na siłowniach, na weselach - do 50 osób mogą być tylko wesela - i maseczki w przestrzeni publicznej. 

Leszek Waszkiewicz

 

------------------------------------------------------

Różnice w regionalnych obostrzeniach dla powiatów czerwonych i żółtych:

Organizacja kongresów i targów Wydarzenia sportowe
Obecnie:
1. Piłka nożna i żużel - na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
2. Sport, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych) może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą wydarzenia. Tutaj publiczność na obiektach sportowych musi być odstęp 1,5 m i max. 50% liczby miejsc. Poza obiektami sportowymi bez publiczności.
3. Sport na basenach - co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
4. Sport na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia odbywały się tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
Musi być weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp.
Osoby uczestniczące w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystające z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt, wydarzenie sportowe lub zajęcia sportowe.
Widzowie są obowiązani zakrywać usta i nos.
Strefa Czerwona - Bez publiczności
Strefa Żółta - 25% widowni
Wydarzenia kulturalne
Odbywają się:
 1. w pomieszczeniach pod warunkiem:
a) udostępnienia widzom lub słuchaczom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami lub słuchaczami,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta - 25% publiczności
2. na obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności,
b) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta - 25% publiczności
3. na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
a) zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów, słuchaczy, zwiedzających lub uczestników była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw,
b) zachowania odległości co najmniej 2 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m,
c) zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób.
Nie ma limitu 150 osób.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta - limit 100 osób

Gastronomia
Obecnie w lokalu i ogródku klienci muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje. Obsługa zakrywa usta i nos.
Strefa Czerwona - 1 osoba na 4 mkw
Strefa Żółta - 1 osoba na 4 mkw
Działalność hotelarska
Obecnie jest dopuszczalna, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek.
Stosuje się przepisy dotyczące kongresów,basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian
Aquaparki i baseny
Obecnie 75% obłożenia obiektu w aquaparkach.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian
Wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne
Obecnie jest obowiązek, aby jednoczesna liczba osób korzystających była nie większa niż 1 osoba na 5 mkw powierzchni wesołego miasteczka, parku rozrywki lub parku rekreacyjnego, bez uwzględnienia parkingów.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta - 1 osoba na 10 mkw
Siłownie
Na siłowniach, klubach i centrach fitness i w zakresie organizacji obozów sportowych zajęcia mają się obywać tak, aby udostępniono publiczności co drugie miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc przewidzianych dla publiczności.
Strefa Czerwona - 1 osoba na 10 mkw
Strefa Żółta - 1 osoba na 7 mkw
Kina
Zasady podobne jak przy wydarzeniach kulturalnych - 50% miejsc, 1,5 m. odstępu, widzowie zasłaniają usta i nos.
Strefa Czerwona - 25% publiczności
Strefa Żółta - 25% publiczności
Sanatoria, rehabilitacja, uzdrowiska
Obecnie warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Tak samo leczenie uzdrowiskowe, leczenie sanatoryjne dzieci.
Strefa Czerwona - Zakaz
Strefa Żółta - bez zmian
Zgromadzenia
Obecnie jest zakaz zgromadzeń powyżej 150 osób. Uczestnicy 1,5 m od siebie i zakrywają usta i nos.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian
Kościoły
Obecnie
1. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele, to jest obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult.
Strefa Czerwona - 50% obłożenia budynku (kościoła) lub innego obiektu kultu religijnego + obowiązek zakrywania ust i nosa
Strefa Żółta - bez zmian
2. Jeśli wydarzenie religijne odbywa się na zewnątrz, to trzeba zachować 1,5 m odległości między osobami lub zakrywać usta i nos (z wyłączeniem osób sprawujących kult).
Strefa Czerwona - 150 osób na zewnątrz + obowiązek zakrywania ust i nosa (niezależnie od dystansu)
Strefa Żółta - bez zmian
Wesela i inne uroczystości „rodzinne”
Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Na weselu itp. dopuszcza się, żeby nie zakrywać ust i nosa.
Strefa Czerwona - 50 osób, z wyjątkiem obsługi
Strefa Żółta - 100 osób, z wyjątkiem obsługi
Inne imprezy, spotkania niezależnie od ich rodzaju
Obecnie do 150 osób, z wyjątkiem obsługi. Jest obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona - 50 osób, z wyjątkiem obsługi
Strefa Żółta - 100 osób, z wyjątkiem obsługi
Transport zbiorowy
Obecnie pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:
a) 100 % liczby miejsc siedzących albo
b) 50 % liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50 % miejsc siedzących niezajętych.
Obowiązek zakrywania ust i nosa.
Strefa Czerwona - 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – przewozy lokalne w ramach obszaru czerwonego
Strefa Żółta - bez zmian
Maski
Obecnie jest obowiązek:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego;
2) w miejscach ogólnodostępnych – chyba, że będzie zachowana odległość 1,5 m;
3) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej;
4) w obiektach handlowych lub usługowych;
5) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.
Wyłączenie z obowiązku np. ze względu na stan zdrowia.
Strefa Czerwona - Wszędzie maski w przestrzeni publicznej
Strefa Żółta - bez zmian
Handel
Obecnie jest obowiązek noszenia przez klientów podczas zakupu towarów lub usług rękawiczek jednorazowych lub stosowania środków do dezynfekcji rąk.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian
Poprawa kondycji fizycznej (ujęta w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z)
Obecnie pod warunkiem realizowania przez widzów lub klientów obowiązku zakrywania ust i nosa, a w przypadku innych niż organizowane na otwartej przestrzeni przedstawień, spektakli, projekcji filmów lub nagrań wideo – także pod warunkiem udostępnienia ich widzom lub klientom nie więcej niż połowy liczby miejsc.
Strefa Czerwona - zakaz
Strefa Żółta - 25% publiczności

Kluby nocne, dyskoteki
Obecnie zakaz prowadzenia działalności.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian
Salony kosmetyczne, fryzjerskie i tatuażu
Obecnie w miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian
Transport lotniczy
Obecnie jest obowiązek:
1) zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;
2) dezynfekcji statku powietrznego:
a) raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami,
b) po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną,
c) przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin;
3) przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku, gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Strefa Czerwona - bez zmian
Strefa Żółta - bez zmian
 


Powiat bytowski w
Wszelkie materiały (w szczególności informacje lokalne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest bez zgody Redakcji Radia Weekend FM/portalu weekendfm.pl wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności: kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych, materiałów lub innych treści poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.

Komentarze do artykułu

  • środa, 21 października 2020 12:10

Sport:

Ogromny sukces Kamila Małeckiego w Giro d´Italia

  • galeria: 3
  • piątek, 16 października 2020 15:51

Bytów:

Ciężarówka wywróciła się pomiędzy Bytowem, a Miastkiem

Sport:

Reklama

Reklama

Polska i Świat:

Copyright © 2001-2020 Radio Weekend, PETRUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu - polityki prywatności - polityki plików cookies
Powiadomienie o plikach cookie Strona korzysta z plików cookies do celów statystycznych. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies znajdziesz w Polityce prywatności. zamknij